Výzkumné projekty

Vytvoření centrálního archivu stavebně historických průzkumů ve Státním ústředním archivu

GA 103/97/0593

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.