V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Výzkumné projekty

Interdisciplinarita pro konkurenceschopnost

tématika: ČVUT je univerzita s dlouhou tradicí výuky technických oborů a dřímá v ní velký potenciál. Aby byly tyto možnosti plně využity, je třeba naučit se propojovat jednotlivé obory, fakulty i jednotlivce. Jedině tak je možné vytvářet projekty, konkurenceschopné nejen na České, ale i světové úrovni. Některé výzkumné a vývojové skupiny v rámci ČVUT na tuto cestu již vykročily a jejich práce přináší výsledky a úspěchy. Samotná cesta přes hranice vlatního oboru je často komplikovaná a neprobádaná. Proto je nutné poučit se ze zkušeností těch, kteří tuto cestu již úspěšně absovovali. V rámci konference budeme prezentovat případové studie projektů (např. Laboratorium Silencii, Air House, eFormula etc.), kombinujících obory napříč celým spektrem fakult ČVUT. Vybrané projekty za sebou mají úspěchy na české nebo mezinárodní scéně a přispívají velkou měrou k šíření dobrého jména ČVUT. V panelové diskuzi pak budou probrány základní aspekty mezioborové spolupráce se zástupci jednotlivých projektů i osob, zodpovědných za tuto agendu v rámci ČVUT. Na závěr bude dán prostor pro otázky a možnost match-makingu mezi účastníky. cíle: Hlavním cílem konference je představit mezioborovou spolupráci jako prostředek pro konkurenceschopnost na základě úspěšných projektů, realizovaných v rámci ČVUT. Konference bude prezentovat jednotlivé aspekty spolupráce a zkušenosti z konkrétních případů. Prezentace mají nejen poskytnout rámcovou představu o interdisciplinárních projektech, ale i motivovat k jejich rozšiřování na půdě ČVUT. V mnoha oborech je interdiciplinaita klíčem k úspěchu a inovacím, proto bychom chtěli tuto zkušenost zprostředkovat co možná nejširšímu okruhu studentů, pro něž bude v budoucnu tvořit nedílnou součást jejich práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.