Výzkumné projekty

Standardy dostupnosti veřejené infrastruktury

Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.
Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.