Výzkumné projekty

Standardy dostupnosti veřejené infrastruktury

Cílem projektu je definování standardů a kapacit pro stavby a zařízení veřejné infrastruktury, zejména pro občanské vybavení a veřejná prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.