Výzkumné projekty

Research for/on/in Planning

urbanismus a prostorové plánování

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.