Výzkumné projekty

Zkvalitnění ateliérové výuky využitím modelové laboratoře a digitálních zobrazovacích technik s následným elektronickým zpracováním obrazu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky v architektonických atelierech využitím digitální fotografie.Její použití umožní okamžité vyhodnocení pracovních modelů řešených objektů podle základních principů architektonické tvorby ve všech fázích studentského projektu, zasazení modelů do digitálně nasnímaného reálného prostředí a propojení tvorby modelů se zpracováním dokumentace na počítači.Důležitá je i možnost zdokumentování vývoje projektu a jeho prezentace v atelieru, na veřejnosti a na internetu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.