Výzkumné projekty

Bezbariérovost a historické konstrukce

Cílem projektu bylo zmapování přístupu vybraných evropských měst (Barcelona, Berlín, Paříž, Řím, Vídeň) k vytváření bezbariérového prostředí pro nás všechny, konkrétně k zpřístupňování historických objektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.