Výzkumné projekty

Univerzální model databázových internetových stránek pro FA ČVUT

Smyslem projektu je vytvoření univerzálního modelu databázových internetových stránek na příkladu jednoho ústavu, který by se v dalších etapách aplikoval na celé fakultě a pak i ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.