Výzkumné projekty

Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

Hlavním cílem projektu je přispět k řešení prioritního výzkumného úkolu EU v oblasti navrhování energeticky a materiálově úsporných konstrukcí budov, splňujících i širší spektrum kritérií udržitelné výstavby. Tento úkol vyžaduje integraci různých vědníchdisciplín v oblasti materiálové, energetické, ekologické, architektonické a urbanistické. Projekt navazuje na činnost a výsledky doktorského projektu realizovaného v letech 2003 až 2006, kde byla vybudována odborná platforma pro vzájemnou interakci studentů DSP a jejich školitelů zabývajících se různými aspekty udržitelné výstavby budov a udržitelného rozvoje podvyužitých území sídel. Nový projekt vychází ze zkušeností s řízením doktorského týmu, které vedly k prokazatelnému zkvalitnění doktorskýchprací a ke zkrácení termínů složení doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.