Výzkumné projekty

Komunitní bydlení - typové modely pro Českou republiku

Předmětem výzkumu je podrobná analýza jednoho z druhů svépomocného komunitního bydlení -cohousingu pro různé typy společenství: 1/ vícegenerační, 2/ seniorské a 3/ tzv. komunity 40+, a to v prostředí 1/městském, 2/předměstském a 3/venkovském. Navrhovaný výzkum sleduje kvality bydlení pro všechny generace, především s ohledem na sousedský charakter vystavěného prostředí bytových souborů. Protože žádný projekt takového komunitního bydlení nebyl v České republice doposud realizován, bude prováděna analýza zahraničních realizovaných příkladů, jejich kritika a srovnání s urbanisticko-architektonickými, legislativně-právními a kulturně-sociálními aspekty bydlení v České republice. Cílem výzkumu je vytvořit funkční modely jednotlivých typů komunit v jejich nejspecifičtějším urbanistickém prostředí pro Českou republiku a tyto modely dále prezentovat odborné i laické veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.