Výzkumné projekty

Odborná identifikační databáze potenciálu místa (IPOM) v kulturní krajině v urbanisticko-sociálně-ekonomickém kontextu

Základní teze pro vývoj internetové databáze pro rurální prostředí, musí být nutně upravena z ,,Co potřebujeme?" na ,,Co můžeme nabídnout - jaký je náš potenciál?". A to jak konkrétnímu sídlu, kulturní krajině, i okolním spádovým aglomeracím. Přes nesmírnou bohatost forem osídlení venkova můžu pro potřebu odborné databáze vybranné lokality (využívám operační program OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství) stanovit určitý počet konečných prvků, jež jsou charakteristické. Tyto prvky program následně umožní podrobně analyzovat a přehledně graficky prezentovat cílové skupině. Cílem projektu je zpracování příkladů urbanisticko-architektonického rozboru venkovských sídel v návaznosti na projekt Pracovní návyky (CZ. 1.04) jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit, Fondu Dalšího vzdělávání (příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí) a mé disertační práce s názvem Formy a procesy nezemědělské kolonizace jako předpoklad pro současný venkovský prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.