Výzkumné projekty

Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů

Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů je projekt, který má za úkol prozkoumat a poučit se ze situace měst a míst, která jsou důležitá a zároveň nesnadno řešitelná z hlediska jejich přístupnosti a snadné prostorové orientace. Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Byla vybrána města a stavby, které jsou v hojném množství navštěvovány nejen osobami s handicapem, mají ve své politice jako jeden z hlavních cílů komfort prostředí pro všechny a uplatňují myšlenky univerzálního designu - Design for All. Design for All je v tzv. Stockholmské deklaraci European Institute for Design and Disability definován jako:...design pro lidskou různorodost, sociální inkluzi a rovnost. Zároveň se tato města a místa nacházejí v různých státech Evropy s rozdílnými přístupy k řešení problému.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.