Výzkumné projekty

Umění a město: Trvalé veřejné umění v Praze po roce 1989

V České republice se změnou režimu přirozeně proměňuje vztah k veřejnému prostoru. Narůstá zájem o kvalitní veřejný prostor. Umění ve veřejném prostoru, zneužíváno komunistickým režimem, zůstává až na pár výjimek po 25-ti letech na okraji zájmu odborné veřejnosti. Jaké realizace na území Prahy po roce 1989 vznikly? V jakých urbanistických souvislostech se nachází? Jak jsou provázané se svým kontextem? Přispívají k identitě místa nebo se jedná o objekty, které je lepší ignorovat? V západních evropských zemích a USA je stále více kladen důraz na kvalitu veřejného prostoru. Řada nových realizací potvrzuje smysl úsilí lepší život ve městě. Občané a občanská sdružení vyvíjí nové strategie využití a obohacení života ve městě. Trvalé veřejné umění, programově podporované od 60. let 20. století, je jednou z vrstev města. V posledních desetiletích je význam trvalého veřejného umění zpochybňován. Podpora se přesouvá k dočasným uměleckým akcím a instalacím, práci s komunitami nebo ve specifickém sociálním kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.