Výzkumné projekty

Transport světla tubusovým světlovodem

V rámci trvale udržitelného rozvoje se snažíme maximálně využít pozemky i již stávající prostory pro lidské potřeby - ať už pro bydlení, práci, zdravotnictví či např. školství. Tyto prostory mají různé nároky na zrakové činnosti a tudíž na množství denního osvětlení. Někdy se nám již nepodaří poskytnou dostatek denního světla okenním otvorem a vytvořit tak ideální zrakové podmínky. Jednou z mála možností přenosu denního osvětlení může být světlovodný tubus, který dokáže přenést světlo na delší vzdálenosti. Jeho navržení je však velmi komplikované, jelikož výrobci uvádějí jen odrazivosti materiálu tubusu světlovodu, ale nedokážou zaručit potřebné množství světla na danou vzdálenost či počet zalomení světlovodu.Problém může být i z hlediska tepelně technického, kde mají výrobci certifikované jen jednotlivé prvky světlovodu, ale už ne celý světlovod.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.