Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

ARCHITEKTURA A URBANISMUS VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU

Mezinárodní konference doktorandů v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování na téma architektura a urbanismus. Konference je tématicky zaměřena na problematiku "post-socialistického" vývoje architektury a urbanismu ve středoevropském prostoru. Cílem konference je rozvinout mezinárodní spolupráci při výzkumu otázek, se kterými se potýká architektura a urbanismus středoevropských zemí a zvýšit tak kvalitu vědy a výzkumu v oborech architektura, výstavba, urbanismus a prostorové plánování. Konference umožní porovnání a odborné recenzní zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia na FA ČVUT, FSv ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava a dalších středoevropských fakult se zvláštním důrazem na výměny zkušeností a navázání spolupráce mezi studenty, pracujícími na podobných tématech výzkumu napříč ústavy a fakultami. Konference navazuje na cyklicky pořádané mezinárodní konference doktorandů, které proběhly v Praze 2011, Bratislavě 2012 a Brně 2013, přičemž má ambice rozšířit tyto konference na středoevropský prostor. Prezentované příspěvky budou recenzovány a otištěny ve sborníku, všechny příspěvky budou publikovány na webové prezentaci konference. Program: Konference proběhne ve čtyřech základních sekcích: 1/ Udržitelný rozvoj 2/ Kvalita bydlení 3/ Proměna a přeměna 4/ Chytré město Doprovodný program konference: Kulatý stůl na téma Výzkum v architektuře a urbanismu Prezentace výzkumných center VCPD, VCFA, CKB a Institutu intermédií Termíny: Termín pro zaslání abstraktů: 15.6.2014 Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 15.7.2014 Termín pro zaslání fulltextů: 15. 9. 2014 Termín konání konference: 20.-21.11.2014

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.