Výzkumné projekty

FA ČVUT: TÝDEN VÝZKUMU

Týden výzkumu doktorandů Fakulty architektury ČVUT soustřeďuje několik aktivit, které doposud probíhaly rozptýleně v rámci celého akademického roku. Jeho cílem je zvýšit kvalitu vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě architektury ČVUT. Kolokvium-konference starších doktorandů (21. 5. 2012) a kolokvium-konference nových doktorandů (25. 5. 2012) umožní porovnání a zhodnocení výsledků výzkumu a tvorby studentů doktorského, event. magisterského stupně studia mezi sebou. Nedílnou součástí kolokvií-konferencí je týdenní (21. až 25. 5. 2012) výstava posterů všech zúčastněných doktorandů, doprovázená dvěma diskuzními večery, kterých se zúčastní i odborná veřejnost. Prezentované příspěvky a postery budou publikovány na doprovodné webové aplikaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.