Výzkumné projekty

Historické vrstvy krajiny Černokostelecka

Úkolem projektu bude oživení diskuze o důležitosti vnímání kontextu historického vývoje krajiny a jeho významu pro současnou podobu a fungování území. Poznáním stavebního vývoje zachovaných samostatně stojících památek získáme podklad pro interpretaci fungování širšího společenství i po zániku osídlení v bezprostřední blízkosti. Zvolili jsme území Černokostelecka pro jeho jedinečný charakter, kdy je možno pozorovat ustrnutí vývoje a pozvolnou destrukci struktury osídlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.