Výzkumné projekty

Zřízení společného pracoviště pro nově vzniklé mistrovské ateliéry

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.