Výzkumné projekty

Současné přístupy k domovnímu bloku v kontextu struktury města

Jakou roli hraje současná forma domovního bloku v komplexním systému města? Současné urbanistické plány často obsahují kompaktní formu domovního bloku, jejich realizace se nicméně řídí jinými pravidly s různým dopadem i mírou reflexe existující urbánní struktury daného města. Výzkum se bude věnovat konkrétním vytipovaným příkladům nedávno realizovaných projektů domovních bloků v několika evropských městech, jaké prostředí na základě současných přístupů a pravidel utváření vytváří a jejich vztahu k celku města. Práce bude reflektovat jak dosavadní poznání o vývoji domovního bloku, tak z druhé strany současné poznání vlastností komplexních systémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.