Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Bohemian Perfection – platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turism

Hlavní řešitel

Jaroš, J.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.