Výzkumné projekty

Bohemian Perfection – platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turism

Hlavním cílem projektu Bohemian Perfection je ustavení on-line mezioborové platformy v oblasti tradičních řemesel zaměřené na: • zvýšení konkurenceschopnosti excelentních řemeslníků a jejich napojení na módní průmysl a interiérový design, • iniciace odborného diskurzu o podobě moderního užitého předmětu s vazbou na tradiční řemeslné postupy, formy, ornament prostřednictvím case study (spolupráce studentů Studia Jaroš s řemeslníky na vývoji modelových návrhů/produktů) • umožnění interdisciplinární spolupráce řemeslníků, návrhářů, producentů zpracovávaných materiálů, potenciálních odběratelů, paměťových institucí a lokálních iniciativ, • rozvoj lokalit zapojením organizací cestovního ruchu pro podporu kulturní turistiky, • popularizaci tradičních řemesel u potenciálních pokračovatelů. ČVUT je partner bez finanční účasti využívající výsledky projektu

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.