Výzkumné projekty

Virtuální architektonický prostor

Od roku 2007 se Fakulta Architektury podílí na činnosti Institutu Intermédií; společném experimentálním studiu spojujícím výuku technických a uměleckých škol (ČVUT+AMU). Mezi instalovaná technická zařízení patří i CAVE - virtuální stereoskopický zobrazovací systém, ve kterém je trojrozměrná projekce vnímána skrz polarizační brýle. Spojení tohoto systému se zařízením Kinect vytváří intuitivní rozhraní pro pohyb ve virtuální scéně. Smyslem uvažovaného projektu je virtuální podoba různých prostorů, popisovaných v předmětu Architektonická Kompozice. Jedná se o způsob aplikace současného technického média ve výuce tradičního předmětu, kde text a dvourozměrný obraz nahradí imersivní trojrozměrný prožitek. Platforma, vzniklá na základě tohoto projektu, má ambici stát se nástrojem budoucích architektů a umožnit jim reálně prožívat navrhované prostory. Abstraktní pojmy se tak opět stanou reálnou zkušeností, která zasahuje nejen racionální rovinu myšlení, ale prostupuje i do emocionální sféry vn

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.