Výzkumné projekty

Transformace urbánních struktur v globálním světě - praktické implementace dobrých řešení a jejich komunikace navenek. Role architekta a urbanisty.

Jedná se o návrh studentské vědecké konference na aktuální téma organizované na půdě Ústavu urbanismu FA ČVUT s předpokládanou účastí studentů doktorského studijního programu ze Slovenska, Slovinska, Německa a Rakouska. Cílem je akcelerace zejména doktorandského výzkumu, prezentace nových tendencí odborné veřejnosti a vzájemné srovnání doktorandských výstupů včetně budování kontaktů studentské vědecké komunity ve výzkumu urbanistického směru. Předpokládáme zastoupení studentů příbuzných oborů (geografie, historie).V rámci konference bude zorganizována výstava studentských doktorských výzkumných prací v budově FA ČVUT, výstupem konference bude dále kolektivní monografie. Harmonogram: vyhlášení březen 2014, anotace potenciálních participantů do 8/2014, rozhodnutí o participantech do konce 9/2014, termín konference 11/2014.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.