Výzkumné projekty

Transformace urbánních struktur v globálním světě - příležitost, nebo hrozba?

Jedná se o návrh mezinárodní studentské vědecké konference na aktuální téma organizované na půdě Ústavu urbanismu FA ČVUT s předpokládanou účastí studentů doktorského studijního programu ze Slovenska, Slovinska, Německa a Rakouska. Cílem je akcelerace zejména doktorandského výzkumu, prezentace nových tendencí odborné veřejnosti a vzájemné srovnání doktorandských výstupů včetně budování kontaktů studentské vědecké komunity ve výzkumu urbanistického směru. Předpokládáme zastoupení studentů příbuzných oborů (geografie, historie).V rámci konference bude zorganizována výstava studentských doktorských výzkumných prací v budově FA ČVUT, výstupem konference bude dále kolektivní monografie. Harmonogram: vyhlášení březen 2013, anotace potenciálních participantů do 6/2013, rozhodnutí o participantech (výběr provede tříčlenná komise složená z pedagogů a teoretiků) do konce 8/2013, termín konference 11/2013.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.