Výzkumné projekty

Role architekta v procesu integrálního návrhu

Výzkum se zabývá pozicí architekta v procesu integrálního návrhu. Integrální návrh je metoda navrhování vysoce komplexních budov, při kterém je již od začátku přítomná část širšího okruhu osob činých v procesu návrhu a výstavby. Tím, že spolu specialisté pracují již na počáteční koncepci dochází k velkým úsporám díky synergickému návrhu jednotlivých součástí budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.