Lidé

Ing. arch. Lukáš Kohout

Asistent ZAN Kordovský

Architekt, od roku 2015 asistent v ateliéru základů architektonického navrhování ZAN Kordovský. Na FA ČVUT absolvoval magisterské studium v Ateliéru 1+XX Romana Kouckého s diplomním projektem Kanceláře nad tunely. Nadšený cyklista a basketbalista.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.