Výzkumné projekty

Vývoj nástrojů pro hodnocení lokalit z pohledu dostupnosti základních aktivit obyvatel města

Cílem projektu je vytvoření nástrojů a postupů, pomocí kterých bude možné maximálně objektivně vyhodnocovat potenciál městských lokalit z pohledu dostupnosti základních aktivit obyvatel města. Vývoj nástrojů bude proveden na základě analýzy stávajících měst. Předmětem analýzy budou parametry indikované z předchozí rešerše faktorů atraktivity obytného území, jako je dostupnost krajiny v okolí města a centra města, využití MHD a nabídka veřejné vybavenosti v obytné lokalitě / čtvrti. V podrobnějším měřítku budou prověřovány skutečné potřeby obyvatel města a jejich návyky týkající se cestování za jednotlivými aktivitami. Syntéza získaných dat a jejich statistické zpracování povede k formulaci obecných závěrů, které bude možné aplikovat při návrhu urbanistických zásahů do stávajících lokalit i při návrhu nových rozvojových lokalit. Stejně tak budou v rámci projektu otestovány jednotlivé nástroje hodnocení, které mohou být následně využity v praxi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.