Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné projekty

Zavedení procesu velkoformátového 3D tisku do ateliérové výuky.

V současné době jsou studenti limitováni velikostí tiskové plochy. Jejich návrhy nemohou být často vyrobeny najednou jako jeden kompaktní model, ale musí být rozděleny digitálně na menší díly a tím není jejich funkčnost zcela 100%. Projekt zapojení velkoformátového 3D tisku zvětšuje studentům možnosti při navrhování. To sebou nese i rozšíření jejich stávajících znalostí procesu aditivní výroby. Studenti dostanou k dispozici klasicky zpracované návody/tutoriály pro tisk a videotutoriály. Pro zájemce z řad studentů architektury FA budou připraveny workshopy. V současné době přichází nový typ tiskárny od firmy Průša Research. Je předjednán výhodný pronájem 3D tiskárny s větší tiskovou plochou (350x350x400mm) pro studenty. Studenti budou využívat inovativní technologii, která dosud (v roce 2021) nebyla v této nižší cenové relaci dostupná. Digitální 3D fabrikace je již běžnou praxí. 3D tisk se stává pro architekty potřebnou součástí tvorby modelu. Nové velkoformátové tiskárny jsou již dostupnější. Projekt nabízí zlepšení znalostí a dovedností pro studenty architektury.Příprava studijních materiálů v klasické formě pdf i pomocí videotutoriálů a následné workshopy, kde si studenti ověří své znalosti a dovednosti. Studenti budou moci konzultovat své návrhy, jejich zpracování pro 3D tisk i následný tisk na velkoformátové tiskárně. Metoda práce: Příprava studijních materiálů v klasické formě pdf i pomocí videotutoriálů a následné workshopy, kde si studenti ověří své znalosti a dovednosti. Studenti budou moci konzultovat své návrhy, jejich zpracování pro 3D tisk i následný tisk na velkoformátové tiskárně. Význam/přínos: Aktivní zapojení více studentů do navrhování a realizace 3D modelů formou technologií 3D fabrikace. Výstup(y) projektu: Návody pro zpracování 3D digitálních modelů Výsledky workshopů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.