Závěrečné práce

Azylový dům U Milosrdných

Bc. Kateřina Holková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je navrhnout azylový dům pro matky s dětmi v ulici U Milosrdných na Starém Městě v Praze. Účelem toho zařízení je poskytnout zázemí ženám, které se z různých důvodů ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení. Azylový dům napomáhá lidem v procesu resocializace a návratu k běžnému způsobu života.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.