Výzkumné projekty

Pojďme dělat město (nebo ves) III: Potenciál malého města

V polistopadovém vývoji české demokratické společnosti se v řadách politických představitelů dlouhou dobu opomíjel význam péče o prostředí měst a obcí, ale i kulturní krajiny. Díky vládnímu usnesení "Politika architektury a stavební kultury ČR", které se v současnosti aktualizuje, se tato situace může začít systematicky měnit, pokud ve všech patrech politické moci bude vůle na její uplatnění a pokud budou vhodné vzory a doporučení i pro samosprávy. Mezi malými a středními městy a obcemi je přitom zásadní rozdíl. Některá, jako je Litomyšl, patří dokonce k evropské špičce. Většina ostatních ale strádá na nedostatku znalostí a zkušeností. Konference naváže na loňský ročník, který byl zaměřen na městského architekta a proběhl v říjnu v Praze a Dolních Břežanech. Těšil se významné účasti i přes pandemickou situaci - 45 účastníků fyzicky a 25 on line. Loňská konference přitom sama navázala první ročník, který proběhl v roce 2017 ve Žďáru nad Sázavou. Díky tomu, že se v roce 2021 nekonala ani konference Platformy městských architektů to bylo jediné setkání na toto téma. Zároveň bude Konference vítaným zdrojem informací pro aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury, tak jako tomu bylo v loňském roce a navíc i inspirativním setkáním před koncem volebního období obcí a měst, kde je možné rekapitulovat a podělit se o zkušenosti. Konference si dává za cíl propojovat komunální politiky s odbornou veřejností z praxe i z řad studentů doktorského studia. K účasti vyzveme doktorandy s příbuznými výzkumy, architekty činné v pozicích městských/obecních architektů, zástupce neziskových organizací pečujících o prostředí a komunální politiky. Tématy konference budou: 1. Příklady péče o prostředí malého a středního města se zaměřením na Litomyšl 2. Zkušenosti s úlohou jednotlivých aktérů, zejména politiky, městského architekta a úředníka 3. Nové možnosti v návaznosti na aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR Cíl konference: Pokračování platformy pro setkávání

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.