Diplomové práce

Konverze a dostavba bývalého pivovaru v Praze Libni - Na Kotlasce

Bc. Lukáš Landa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Multifunkční komplex na místě bývalého pivovaru v Praze, Libni. Byty, vybavenost, kultura.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.