Výzkumné projekty

Použití analytických postupů pro zkoumání urbánní struktury Šluknovsého výběžku

Hlavní řešitel

Šálková Roeselová, S.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.