Výzkumné projekty

Použití analytických postupů pro zkoumání urbánní struktury Šluknovsého výběžku

Výzkum se zabývá podrobnou analýzou fyzické struktury obcí specifického území Šluknovského výběžku, kde se ve vyprázdněnosti sídelních struktur stále výrazně projevuje úbytek obyvatel a četné demolice, které po tomto úbytku následovaly, tedy osud, který po druhé světové válce zásadně zasáhl české pohraničí. Záměrem výzkumu je charakteristika specifických lokálních jevů, atributů a vazeb s cílem formulování podstatných regulativů a potenciálů iniciujících kvalitní regeneraci území. Výzkum se tak soustředí i na možnost využití závěrů projektu v praxi při nakládání s fyzickou strukturou sídel a při jejich plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.