Výzkumné projekty

Využití VGI pro zkvalitnění a tvorbu infrastruktury pro městskou mikromobilitu

Díky celosvětovému rozšíření "smartphone" a jeho spojení "online" s globální datasférou dochází k celosvětové produkci dat odesílaných v reálném čase. Na tato data se váže dobrovolnost a geografická informace (Volunteered Geographic Information, dále jen VGI) Vzniká tak nový podklad čtení dějů v prostoru vystavěného sídla, ale i mimo něj. Domnívám se, že vhodnou dopravní infrastrukturou motivovaná cyklo mikromobilita může výrazně zvýšit kvalitu života ve městech. Ve výzkumu se zaměřím na využití VGI v kombinaci s různými daty jako nástroje k analýze a interpretaci dějů cyklo mikromobility ve struktuře města. Zásadním bude analýza stávající cyklo infrastruktury v porovnání s reálným pohybem cyklo mikromobility po městě. Výzkum si klade za cíl objevit kritická místa z pohledu cyklo mikromobility ve městě. Hlavní přínos práce by mělo být potvrzení výzkumu, který na základě analýz pomůže odhalit ta místa, jejichž zprůjezdněním a zvýšením bezpečnosti bude možno zvýšit průjezdnost a bezpečnost celku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.