Diplomové práce

Galerie Zdeňka Sýkory v Lounech

Bc. Petra Fišerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je navrhnout a najít správnou formu pro galerii se stálou expozicí jednoho umělce na malém městě, konkrétně pro galerii věnovanou Zdeňku  Sýkorovi v Lounech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.