Výzkumné projekty

Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem recyklovaných surovin se zaručenými vlastnostmi

Tento projekt je zaměřen na vývoj a výzkum nových receptur vsypů s karbidem křemíku a s umělým korundem určených do podlah s vysokým provozním zatížením. Tyto inovované suché směsi mají zlepšit materiálové vlastnosti průmyslových podlah ve srovnání s referenčními výrobky, které jsou v současnosti na trhu. Cílem projektu je také zvýšit úspornost a efektivitu provozu využitím odpadního materiálu (minimalizace odpadu výroby) stejně jako snížit ekologickou zátěž použitím druhotného materiálu. Výsledkem projektu je nový produkt, který je určen do jak interiérových, tak exteriérových betonových povrchů využitelných v mnoha provozech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.