Diplomové práce

Onkologická klinika

Bc. Ondřej Vápeník

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Rozvinutí jasně definovaného stavebního programu (klinika onkologie) do konkrétní podoby architektonického návrhu v prostředí stávajícího nemocničního komplexu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.