Výzkumné projekty

Smyslové poznání a emocionální prožitek v závislosti na kontextu percepce

Cílem výzkumu je sběr, vyhodnocení a interpretace dat týkajících se nuancí lidského prožívání a smyslového poznávání v závislosti na kontextu percepce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.