Výzkumné projekty

Využití multikriteriálního hodnocení při prioritizaci staveb pozemních komunikací

Grant se zabývá strategickým plánováním projektů staveb pozemních komunikací. Představuje možnosti využití multikriteriální analýzy při výběru těchto projektů. Výsledná zjištění budou využiti při tvorbě metodiky sloužící k posuzování prioritizace staveb pozemních komunikací. Ta bude aplikována na případové studii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.