Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Výzkumné projekty

Alternativní přístupy k využití obnovitelných zdrojů energie v architektuře v kontextu cirkulární ekonomiky

1. Využitelnost obnovitelných zdrojů energie v současné architektuře - novostavba a rekonstrukce 1.1. Aplikace zdrojů obnovitelné energie a prvků pasivní architektury při návrhu novostavby s přihlédnutím k požadovanému tepelně-technickému standardu budovy, ekonomice provozu a investičnímu záměru. 1.2. Možnosti zlepšení tepelně-technického standardu rekonstruovaných budov v závislosti na případném využití zdrojů obnovitelné energie a především na ekonomice provozu. 2. Inovativní metody získávání energie z obnovitelných zdrojů a jejich role v cirkulární ekonomice 2.1. Inovace ve způsobech výroby energií z udržitelného/obnovitelného zdroje - příspěvky věnované tendencím, inovacím a vývoji v poli současných metod získávání energií z obnovitelného zdroje 2.2 Role energie z obnovitelných zdrojů při přechodu na cirkulární ekonomiku - příspěvky věnované možnostem transformace a využití současných metod získávání energií a hledání nových zdrojů se zacílením na cirkulární ekonomiku

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.