Výzkumné projekty

Geometrie nosné konstrukce historických mostů

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti historických řešení statiky mostů s ohledem na geometrii tvaru jejich nosné konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.