Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Výzkumné projekty

Geometrie nosné konstrukce historických mostů

Projekt je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti historických řešení statiky mostů s ohledem na geometrii tvaru jejich nosné konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.