Výzkumné projekty

SOUČASNÉ MALÉ A ÚSPORNÉ INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ V ČECHÁCH

Výzkum se bude zabývat definicemi pojmů "malého" a "úsporného" individuálního bydlení a nashromážděním inspirativních současných příkladů českých realizací. Jako teoretický základ výzkumu nás zajímá, jak se v průběhu 20. a 21. století vyvíjel a byl vnímán význam pojmů "malý" a "úsporný" a jak jsou tyto pojmy definované a vnímané dnes. Hlavním úkolem našeho výzkumu je nashromáždit inspirativní příklady ze současnosti a zhodnotit je nejenom z urbanistického, architektonického, stavebně technického a energetického pohledu. Zajímají nás i souvislosti legislativní a názory municipalit. Zajímají nás také praktické zkušenosti obyvatel těchto staveb a míra adekvátnosti jejich finanční investice. Aby se výsledky výzkumu dostaly k co nejširší skupině odborné i laické veřejnosti, chceme výsledky výzkumu vydat knižně do běžné distribuce, kromě knihy budeme výsledky výzkumu průběžně prezentovat na k tomu zřízeném webu, na blogu, sociálních i tištěných mediích, konferencích a přednáškách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.