Zprávy

Ve středu se představí kandidáti do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FA ČVUT

Ve středu 20. listopadu od 15 hodin proběhne v posluchárně 111 – Krejcar volební schůze a s ní spojené představení kandidátů do Akademického senátu ČVUT a Akademického senátu FA ČVUT. Do AS FA ČVUT se v termínu sešlo celkem 29 kandidátů (20 z řad pedagogických pracovníků a 9 z řad studentů). Do AS ČVUT máme kandidátů 6 (4 pedagogové a 2 studenti).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.