Zprávy

Přinášíme kompletní výsledky voleb

Ve dnech 27., 28. listopadu a 2. prosince 2019 se na Fakultě architektury ČVUT v Praze konaly volby do Akademického senátu FA ČVUT a Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu FA. Celková volební účast činila rekordních 44 %. Zvolený senát bude za dva roky rozhodovat o budoucím děkanovi FA.

Volební komise v čele s Ing. arch. Ivanem Hnízdilem spočítala všechny odevzdané platné hlasy a zde jsou výsledky:

Výsledky voleb do Senátu FA ČVUT

V obvodu akademických pracovníků bylo vydáno 94 volebních lístků, z nichž voliči odevzdali 91 lístků. V obvodu studentů bylo vydáno 680 a poté odevzdáno 671 platných volebních lístků. Celkový počet oprávněných voličů z řad akademických pracovníků byl 178 a z řad studentů 1580. Volební účast v obvodu akademických pracovníků byla 52,8 %, v obvodu studentů 43,0 %. Celková volební účast činila 44 %

Pro stanovení pořadí kandidátů postupovala volební komise dle článku 3, bodu 8 platného volebního řádu AS FA ČVUT schváleného dne 22. 11. 2017. Vypočítala pro každého kandidáta přepočtený počet hlasů jako součet počtu hlasů studentů FA, který vynásobila počtem odevzdaných platných hlasovacích lístků akademických pracovníků FA, a počtu hlasů získaných od akademických pracovníků FA vynásobený počtem odevzdaných platných hlasovacích lístků studentů FA.

Členy Akademického senátu FA ČVUT se stává následujících 10 kandidátů z řad akademických pracovníků a 5 kandidátů z řad studentů s největším počtem přepočtených hlasů:

 

Akademičtí pracovníci (kandidát, počet přepočtených hlasů)

 1. Hubert Guzik, Mgr., Ph.D. (60 657)
 2. Jiří Šrubař, RNDr. Ph.D. (60 100)
 3. Dalibor Hlaváček, doc. Ing. arch., Ph.D. (51 466)
 4. Radmila Fingerová, Ing. (50 397)
 5. Petr Vorlík, doc. Ing. arch., Ph.D. (50 045)
 6. Jan Sedlák, Ing. arch. (48 190)
 7. Dana Matějovská, Ing. arch., Ph.D. (47 144)
 8. Michal Kohout, prof. Ing. arch. (47 019)
 9. Michael Rykl, doc. Ing. arch., Ph.D. (45 040)
 10. Jiří Kárník, Ing. arch., BcA. (42 074)

 

Studenti (kandidát, počet přepočtených hlasů)

 1. Josef Holeček, Bc. et. Bc (57 278)
 2. Michaela Mrázová, Ing. arch. (52 900)
 3. Zdeněk Völfl, Bc. (43 334)
 4. Kristýna Schulzová, Ing. arch. (37 545)
 5. Matěj Kováčik, Bc. (34 066)

 

Výsledky voleb do Senátu ČVUT

Při volbách do komory akademických pracovníků bylo vydáno 94 volebních lístků, do volební urny voliči odevzdali celkem 89 lístků. Celkový počet oprávněných voličů byl 178. Volební účast: 52,8 %.

 

Členy Akademického senátu ČVUT se stávají:

 1. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. (61 hlasů)
 2. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. (59 hlasů)
 3. RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. (54 hlasů)

Pro volby do komory studentů komise vydala 680 volebních lístků, z toho bylo odevzdáno celkem 663 platných volebních lístků. Celkem mohlo k volbám jít 1 580 voličů, volební účast tedy činila 43 %.

 

Členy Akademického senátu ČVUT v komoře studentů se stávají oba kandidáti:

 1. Bc. Marek Wagner
 2. Ing. arch. Kristýna Schulzová

 

Volební komise

 • Ing. arch. Ivan Hnízdil – předseda
 • Michal Liska – místopředseda
 • Bc. Eliška Martínková
 • Bc. Sára Roeselová
 • Ing. arch. Tomáš Efler
 • Mgr. Marcel Tomášek, MA

 

Volební komise potvrdila, že volby jsou platné. Kompletní výsledky najdete v přiložených souborech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.