Závěrečné práce

MĚSTSKÉ LÁZNĚ V HOLEŠOVICÍCH

Polanská Tereza

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá návrhem městských lázní v Praze Holešovicích obsahující plavecký bazén, wellness, fitness, sauny a masáže. Součástí zadání je celková revitalizace rozvojového území, jeho transformace na park a vytvoření propojení města s řekou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.