Zprávy

Vyhlášení 8. ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže 2019–2020

Fakulta architektury ČVUT vyhlašuje osmý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/2020 nebo v letním semestru 2018/2019 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

MOTTO

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2019/20 a letním semestru akademického roku 2018/19.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžní přehlídka je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/20 nebo letním semestru akademického roku 2018/19 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže přihlásit maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

16. 12. 2019 – vyhlášení soutěžní přehlídky

5. 2. 2020 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Janě Kubcové. Odevzdání projektů je možné v místnosti 432 v době od 9 do 14 hodin.

19. 2. – 4. 3. – výstava soutěžních projektů v přízemí Fakulty architektury ČVUT

27. 2. 2020 - zasedání poroty a slavnostního vyhlášení výsledků od 17 h

POROTA

Přihlášené projekty budou hodnoceny porotou tvořenou externími odborníky (nezávislí) i architekty-pedagogy (závislí). V letošní porotě zasednou za nezávislé odborníky architekti Radek Dragoun, David Mareš a Tomáš Pavlík, do závislé části byli vylosováni a účast v porotě přijali za pedagogy ZAN doc. Michaela Brožová a za pedagogy ateliérů prof. Ján Stempel.  

OCENĚNÍ

Porota rozdělí ceny v celkové hodnotě 10.000,-Kč mezi tři nejvýše oceněné projekty.

PODPORA SOUTĚŽE

Soutěžní přehlídka je realizována za podpory Nadace The Bakala Foundation.

PROJEKTY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.