S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Vyhlášení 8. ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže 2019–2020

Fakulta architektury ČVUT vyhlašuje osmý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/2020 nebo v letním semestru 2018/2019 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

MOTTO

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2019/20 a letním semestru akademického roku 2018/19.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžní přehlídka je určena studentům/studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/20 nebo letním semestru akademického roku 2018/19 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže přihlásit maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

16. 12. 2019 – vyhlášení soutěžní přehlídky

5. 2. 2020 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Janě Kubcové. Odevzdání projektů je možné v místnosti 432 v době od 9 do 14 hodin.

19. 2. – 4. 3. – výstava soutěžních projektů v přízemí Fakulty architektury ČVUT

27. 2. 2020 - zasedání poroty a slavnostního vyhlášení výsledků od 17 h

POROTA

Přihlášené projekty budou hodnoceny porotou tvořenou externími odborníky (nezávislí) i architekty-pedagogy (závislí). V letošní porotě zasednou za nezávislé odborníky architekti Radek Dragoun, David Mareš a Tomáš Pavlík, do závislé části byli vylosováni a účast v porotě přijali za pedagogy ZAN doc. Michaela Brožová a za pedagogy ateliérů prof. Ján Stempel.  

OCENĚNÍ

Porota rozdělí ceny v celkové hodnotě 10.000,-Kč mezi tři nejvýše oceněné projekty.

PODPORA SOUTĚŽE

Soutěžní přehlídka je realizována za podpory Nadace The Bakala Foundation.

PROJEKTY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.