Zprávy

V soutěži Druhá kůže udělila porota pět cen, čtyři čestná uznání a jedno uznání zvláštní

V letošním ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže se porota rozhodla rozdělit ceny neobvyklým způsobem. Namísto prvního, druhého a třetího místa udělila rovnou pět cen bez udání pořadí. Důvodem byla vyrovnaná kvalita projektů, z nichž žádný výrazně nevyčníval. Porota dále udělila čtyřem návrhům čestná uznání a jednomu projektu uznání zvláštní.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu FA ČVUT zapsaným v zimním semestru akademického roku 2019/2020 nebo v letním semestru 2018/2019 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Soutěž představuje rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení. Formou finančních odměn podporuje talentované studenty. Přispívá tím k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Soutěžní podmínky.

V letošním roce vybírala odborná porota ze 32 projektů ze 14 ateliérů. Zasedala dne 27. února 2019 v tomto složení:

Nezávislá část:

Ing. arch. Radek Dragoun, předseda poroty
Ing. arch. David Mareš
Ing. Tomáš Pavlík

Závislá část:

doc. Ing. Michaela Brožová
prof. Ing. arch. Ján Stempel

Porota ocenila celkovou úroveň zpracování projektů s ohledem na skutečnost, že jde v převážné většině o první ateliérový projekt studentů ve 2. ročníku studia. Konstatovala vyrovnanou úroveň jednotlivých projektů a nenalezla jednoznačně vyčnívající projekty, proto se rozhodla udělit ceny bez pořadí i větší množství čestných uznání – nešlo jí o to, aby někdo vyhrál, chtěla motivovat.

Porotci hodnotili pozitivně přemýšlení o urbanistickém kontextu místa. Některá zadání jim připadala až příliš náročná na to, že v této úrovni jde hlavně o to naučit se základní prostorové principy bytových staveb. Na závěr doporučili všem – nejen oceněným studentům -  dbát na srozumitelné výkresy situací, zobrazení fasád v kontextu s okolím a pěstovat schopnost stručně, ale výstižně popsat návrh slovy.

Všechny soutěžní návrhy je možné si prohlédnout na výstavě na Fakultě architektury ČVUT až do 4. března 2020.

 

Porota udělila cenu a zároveň peněžní odměnu ve výši 2 000 Kč těmto projektům:

Projekt č. 1 – Kateřina Behotová
KAMPUS PLUS - Dostavba kampusu ČVUT na Strahově Ateliér Kordovský

Dům svým tvarem i základním uspořádáním dobře reaguje na daný pozemek. Je jasné, která fasáda je vstupní, kde jsou schodiště a kam jsou orientované hlavní obytné místnosti. Systém příčných nosných stěn tvoří jednoduchou prostorovou strukturu, do níž jsou navrženy dobře řešené byty. Model přesvědčuje víc než poněkud smutná vizualizace. Grafická prezentace je dobrá.

Projekt č. 2 – David Budil
Bydlení u Grébovky Ateliér Kuzemenský

Těžký pozemek, na studenta druhého ročníku dobrá práce. Přes částečné pochybnosti poroty o přívětivosti fasády přízemí do Košické ulice a malých obývácích příčně orientovaných velkých bytů porotu přesvědčilo celkové propracování, kultivovanost a kvalita návrhu jak vzhledem k místu, kam je dům navržen, tak v řešení dispozičním. Poměr užitné plochy k množství komunikací zřejmě velmi dobrý, tedy investorské plus. Prezentace vč. modelu je velmi zdařilá.

Projekt č. 11 – Vojtěch Krajíc
Startovací bydlení Praha Libuš
Ateliér KohoutTichý

Porota ocenila vrstevnatost prostor od poloveřejného vstupu, přes polosoukromé pavlače až k dispozičně dobře vyřešeným soukromým obytným buňkám. Vstupní fasáda do ulice je silná, dlouhé fasády racionální, pěkný dům. Srozumitelná a pěkná prezentace.

Projekt č. 17 – Šimon Mezovský
SVAHome Ateliér Mádr

U tohoto projektu ocenila porota kvalitu urbanistické vrstvy návrhu. Rozčlenění objemu do tří domů bylo dobré rozhodnutí, jejich velikost a uspořádání vytváří příjemné lidské prostředí. Dispozice mají nevyrovnanou kvalitu, ty velké byty se vstupem do obýváku v rohu se moc nepovedly, jiné jsou naopak pěkné. Pěkná prezentace.

Projekt č. 28 – Barbora R. Strnadová
Bytový dům ulice Semanského Ateliér Cikán

Díky členění objemu stavby na menší části návrh dobře zapadá do kontextu roztříštěné zástavby Uhříněvsi. Vznikly poloveřejné prostory, které jsou příjemné a vytvářejí tak podmínky pro setkávání a komunikaci mezi obyvateli domů. Půdorysy jsou poněkud nečitelné, tenké čáry jsou moc tenké, ale model prokazuje, že je návrh dobrý.

Porota udělila čestné uznání těmto projektům:

Projekt č. 12 – Miriam Langerová
Bytový dům Praha Libuš
Ateliér KohoutTichý

Silný start, finiš slabší. Dům urbanisticky výborně sedí, zvednutí předzahrádek a jejich vymezení zídkou, tvořící pevnou hranu chodníku je příjemné pro člověka v ulici i obyvatele bytů v přízemí. Schodišťová hala vprostřed domu líp umístit nešla, je uměřená a díky hornímu osvětlení současně velkorysá. Slabší jsou dispozice některých bytů s ostrovní stěnou. Prezentace jasná a přesvědčivá.

Projekt č. 27 – Štěpán Rozsíval
Bytové domy s integrovaným bydlením pro seniory v bloku mezi Italskou a Španělskou ulicí v Praze 2 Ateliér Lábus

Nadčasová konzervativní architektura, evokuje pocit bezpečí. Kultivované fasády, přiměřená velkorysost. Na pavlači s arkýři dívajícími se do zahrady si lze dobře představit posedávající obyvatele domu. Dispozice bytů jsou úsporné ale funkční, porota však nenašla byt vhodný pro vozíčkáře. Prezentace jasná a přesvědčivá.

Projekt č. 30 – Václav Týn
Multigenerační bytový dům Praha Libuš
Ateliér KohoutTichý

Porota oceňuje snahu o různorodost skladby obyvatel a důslednost, s jakou na ni návrh hledá odpověď v prostorovém a dispozičním uspořádání i řešení fasád. Není to lehký úkol, taky se ne všechny byty podařily dotáhnout. Celkový výsledek vč. prezentace je ale přesvědčivý.

Projekt č. 31 – Ondřej Zgraja
Bytový dům Špalíček Ateliér Kordík

Místo je dnes zatížené silnou dopravou a v paměti bolestnou ztrátou staré části Bratislavy, přes to – nebo právě proto - autor našel silnou odpověď. Velkorysost domu, která se blíží hranici monumentálnosti, je odůvodněná, tohle místo silný dům potřebuje. Dispozice strukturované příčnými nosnými stěnami jsou podobně lapidární jako rastr fasády, ale fungují... pokud máte rádi metropoli a dívat se z postele na projíždějící auta. Prezentace jasná a čitelná… ale chybí situace!

Zvláštní uznání

Zvláštní uznání porota udělila projektu č. 14 – Sabíny Martinákové, Paralely – Obytný pamätník, Ateliér Kordík, za neobvyklé uchopení zadání, za snahu o skloubení neslučitelného, za připomenutí něčeho, co si připomínat snad ani nechceme, ale potřebujeme to pro narovnání zad. A prakticky: dispozice velkých bytů jsou krásné, pro krátkodobé ubytování ani poněkud kasárenská atmosféra nádvoří nevadí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.