Zprávy

Hostující profesor Mirko Baum povede ateliér a v rámci přednáškové série představí konstrukce na přelomu epoch

V letním semestru bude možné zapsat se do ateliéru prof. Mirko Bauma. Jeho zadáním je nový hangár pro vzducholoď ve vědeckovýzkumné osadě na Špicberkách. Kromě toho povede tento uznávaný český architekt workshop o konstrukci na přelomu epoch s názvem Iron Mad, světci - blázni - hazardéři, složený ze čtyř přednášek.
Studenti Ateliéru Baum s právě dokončeným modelem vzducholodi

Pro studenty magisterského studia jej v letním semestru 2019/2020 připravil Ústav stavitelství I. Jednotlivé přednášky jsou otevřeny všem zájemcům. Mirko Baum v nich vzdá hold všem konstruktérům průmyslové revoluce a bude zkoumat, jaký vliv měli na práci dnešních stavebních inženýrů a architektů.

Možnost vyrobit litinu, železo a ocel průmyslovým způsobem změnila svět. Masová výroba a cenová dostupnost těchto materiálů znamenaly od konce 18. století nejen nové formy práce, ale i radikální přerod společnosti a jejího estetického i ekonomicko-politického myšlení.

Měřit tuto dobu běžnými kunsthistorickými pojmy je předem odsouzeno k neúspěchu. Byl-li Newcomenův vynález atmosférického stroje z roku 1711 událostí vrcholného baroka, spadalo do rokoka jeho zdokonalení do podoby parního stroje s dvoučinným pístem a paralelogramem regulovaným vahadlem vynalezeným Jamesem Watterm roku 1764.

Teprve, když srovnáme své běžné asociace vyvolané pojmy baroko či rokoko, pochopíme, jak živelné bylo období změn, které dnes nazýváme průmyslovou revolucí. Éru, která položila základ naší současné ekonomie a naší vědeckotechnické civilizace. Jakkoliv se dnes tato cesta stává předmětem částečně oprávněné kritiky, zůstává i nadále úhelným kamenem naší faustické existence a veškerého našeho ekonomického a vědeckotechnického konání.

Všechny Baumovy přednášky jsou veřejně přístupné a není potřeba si na ně rezervovat místo. Zájemci z řad studentů magisterského studia, kteří chtějí získat zápočet a dva kredity, si musejí cyklus zapsat a po jeho skončení odevzdat závěrečnou práci. V ní půjde o analýzu volně zvolené (nejlépe méně známé, existující nebo zaniklé) kovové konstrukce postavené mezi roky 1770 – 1914. Počet stran, včetně ilustrací a seznamu použitých pramenů, je libovolný, analyticko-popisná kvalita elaborátu je nezbytná. Práce se odevzdává na volných nevázaných a číslovaných stranách formátu A4 a na CD.

Kromě těchto čtyř na sebe navazujích přednášek o konstrukci na přelomu epoch představí Mirko Baum také, jako její člen, Školku SIAL sdružující mladé a nadějné architekty v libereckém Stavoprojektu.

Témata všech přednášek, začátek je vždy v 18.00

4. 3. 2020 O včelách a šroubech: Školka SIAL

Aktualizace zprávy k 30. 3. 2020: Další plánované termíny přednášek byly zrušeny z důvodu koronavirové karantény nařízené vládou. Přednášky se uskuteční v nejbližším možném termínu, o kterém vás budeme včas informovat.

25. 3. 2020 IRON MAD, světci - blázni – hazardéři: Konstrukce na přelomu epoch – část první (zrušeno)
15. 4. 2020 IRON MAD, světci - blázni – hazardéři: Konstrukce na přelomu epoch – část druhá (zrušeno)
6. 5. 2020 IRON MAD, světci - blázni – hazardéři: Konstrukce na přelomu epoch – část třetí (zrušeno)
27. 5. 2020 IRON MAD, světci - blázni – hazardéři: Konstrukce na přelomu epoch – část čtvrtá (zrušeno)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.