Zprávy

Martin Pospíšil absolvoval s vyznamenáním doktorské studium na pařížské Sorbonně

Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT doc. Martin Pospíšil byl dne 7. 2. 2020 slavnostně promován doktorem historie (docteur en histoire) ve velké aule Le Grand Amphithéâtre pařížské Sorbonny. Završil tím své pětileté studium dějin techniky na ČVUT v Praze a v Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Studium probíhalo ve formě double-degree na ČVUT v Praze a na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne pod dvojím vedením (prof. Efmertová za ČVUT v Praze a prof. Garçon za Université Paris 1 Panthéon Sorbonne).

V rámci doktorského studia v letech 2013 – 2018 se Martin Pospíšil věnoval také badatelské činnosti v archivech francouzských, švýcarských, britských, amerických, německých, rakouských a českých. V březnu 2017 složil s vyznamenáním státní doktorskou zkoušku a poté v lednu 2019 obhájil svou disertační práci s názvem Statique graphique dans les pays historiques tchèques (de la seconde moitié du XIXème siècle au début du XXème siècle) / Grafická statika v českých zemích (od 2. poloviny 19. století do počátku 20. století).

Martin Pospíšil vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v roce 1988. Na ČVUT v Praze mj. absolvoval bakalářské studium inženýrské pedagogiky, doktorské studium architektury a stavitelství a výše uvedené doktorské studium historie techniky. V roce 2017 byl habilitován v oboru Architektura, konstrukce a technologie. Na Ústavu nosných konstrukcí FA ČVUT v Praze pracuje od roku 2008, na plný úvazek od roku 2012; v roce 2013 byl jmenován jeho vedoucím. Od poloviny roku 2019 je proděkanem pro vědu, výzkum a uměleckou činnost.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.