Zprávy

Informace z porady vedení FA ČVUT konané 18. 3. 2020 v 9.30 h

Kolegium děkana projednávalo na své pravidelné poradě provoz školy a došlo k následujícím závěrům:
  1. Uzavření budovy pro výuku se řídí celostátním nařízením
  2. Škola byla v uplynulém týdnu dezinfikována po prokázané nákaze, vstup do budovy od 19. 3. 2020 bude umožněn pouze zaměstnancům na povolení tajemnice Jany Tóthové.
  3. Mimořádně lze umožnit jednorázový vstup také studentům v roušce oproti podpisu čestného prohlášení např. kvůli vyzvednutí věcí. Zájemci se e-mailem nahlásí proděkanovi pro vnější vztahy Janu Tesaři do pondělí 23. 3. 2020, následně jim bude sdělen termín ke vstupu.
  4. V týdnu od 16. do 22. 3. 2020 probíhá testování distanční výuky na univerzitou podporovaných platformách (MS Teams, Moodle, Kos, fakultní email atp.) Od 23. 3. 2020 přecházíme k distanční výuce s veškerými povinnostmi pro studenty z toho vyplývající. Tyto povinnosti budou definovány u každého předmětu v Moodle / Kos /případně na webu fakulty.
  5. Změna harmonogramu zatím není stanovena, v tuto chvíli se neuvažuje o posunu delším více než 14 dní.
  6. Vedení fakulty děkuje všem, kteří Fakultě architektury či ČVUT aktivně pomáhají.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.