Zprávy

Mezi nominacemi na Českou cenu za architekturu 2020 jsou nejen práce našich pedagogů, ale i studentů

Česká komora architektů zveřejnila 27 staveb, které nominovala mezinárodní porota do prestižního výběru 5. ročníku České ceny za architekturu. Vítěze zveřejní 24. listopadu na slavnostním galavečeru. Mezi nominovanými jsou nejen projekty našich pedagogů, ale také útulna Kømen ve Špindlerově Mlýně, design-build projekt studentů z Ústavu navrhování II.

Kømen je jedinou studentskou stavbou v soutěži. Navrhli a postavili ji během zimního semestru 2018/2019 Julie Kopecká (autorka konceptu), Anna Blažková, Erik Ebringer, Michael Košař a Michaela Křižáková pod pedagogickým vedením Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka.

Jedná se o jednoduchý přístřešek, který slouží v Krkonoších jako útočiště pro turisty před nepřízní počasí. Inspirací pro tvar bylo umístění nedaleko Balvanového vodopádu na Bílém Labi, do kterého byl ještě nedávno vklíněn velký kámen. Nepravidelná, ale kompaktní struktura útulny vytváří pocit bezpečí a úkrytu, světlé dřevo v interiéru kontrastuje s plechovým opláštěním a vytváří příjemný pocit i v případě špatného počasí. Studenti stavbu realizovali za pomoci společnosti Prefa, která jim poskytla zázemí a klempířské know-how.

Stavba byla součástí projektu spolupráce se Správou Krkonošského národního parku, jejímž výsledkem bylo celkem 6 útulen (Atuln, Jenga, Komen, Oko, Silo, Stan). Od podzimu 2019 se útulny postupně instalují na různých místech v Krkonoších.

Do soutěže je Kømen přihlášený pod hlavičkou 1:1 lab, nové platformy, pod níž Ústav navrhování II FA ČVUT sdružuje design-build projekty, které studenti navrhují, kreslí a vlastníma rukama realizují. „Snažíme se o to, aby studenti propojili teoretické znalosti s vlastní fyzickou zkušeností. Skvělé je, že nevidí své realizace pouze nové, ale i jak v průběhu času stárnou. Dobrá budova musí být schopna absorbovat stopy lidského života, na škole tuto zkušenost ale student získá jen obtížně,“ vysvětluje vedoucí ústavu Dalibor Hlaváček.

Z architektů, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT, byli na Českou cenu architektury 2020 dále nominováni Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelieru za projekt Památníku Jana Palacha ve Všetatech, Vojtěch Sosna a jeho kolegové z Bod architekti za návrh nové radnice Prahy 7Štěpán Valouch a Jiří Opočenský z ov-a architekti za Aparthotel sv. Vavřinec a sídlo firmy Lasvit a změnu využití prostoru uhelny VŠCHT.

Podrobné informace o dalších nominacích a jednotlivých projektech najdete na stránkách České komory architektů.

 

© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.